Middenschool Stapsteen Reynaert

In september 2018 zijn we in Kruibeke gestart met een nieuw project: een kleinschalige middenschool van KA Beveren gekoppeld aan de basisschool
Reynaert. Met de 1A-leerlingen die in Kruibeke starten, gaan we op pad om stap voor stap de toegangspoort tot de hogere jaren van het secundair onderwijs te bereiken.

Een kleinschalige innovatieve school op maat van de leerling Stapsteen Reynaert is een innovatieve, ondernemende middenschool waar respect, gelijkwaardigheid, creativiteit en leerplezier centraal staan. We werken nauw samen met basisschool Reynaert. Bij ons kan je jouw talenten ontwikkelen en vaardigheden leren die nodig zijn in de veranderende wereld. We zorgen er daarbij voor dat iedereen aan boord kan blijven en dat kinderen en leerkrachten zich goed voelen op school.

De troef die we hiervoor inzetten is een klein leerkrachtenteam. Zo is een goede opvolging en begeleiding van iedere leerling mogelijk. De leerkracht is veel meer dan alleen een leerkracht. De leerkracht is ook jouw leerlingenbegeleider en vertrouwenspersoon.

De meeste lesuren breng je door in je eigen leef- en leerruimte die ingericht is in functie van samenwerken, teamteaching, individuele begeleiding en leerlinggericht werken. Bij droog weer gaan we regelmatig naar onze buitenklas om in een natuurlijke en gezonde omgeving de les te volgen.
In afwachting van de geplande nieuwbouw vinden enkele lessen, die een gespecialiseerd lokaal vereisen, plaats op de grote campus in Beveren. Dat
maakt een vlotte toekomstige instroom op de grotere school gemakkelijker.

Onze leerkrachten geven ook meerdere vakken aan de leerlingen. Zo doorbreken we de schotten tussen deze vakken. Een krachtig voorbeeld is STEM
(Science, Technology, Engineering, Mathematics). Eén leerkracht integreert de leerstof in één vak van meerdere uren. Voordeel voor jou is dat je met
jouw talent en passie voor een bepaald vak voorsprong kan nemen, of je er verder in kan verdiepen of je kan bijwerken voor een vak waar je wat meer
tijd voor nodig hebt. Individuele variatie in aantal uren voor een vak is dus mogelijk. Je krijgt met andere woorden je eigen leerproces steeds meer in
eigen handen. De leerkracht coacht je daarbij en helpt je om alles in goede banen te leiden.

We werken ten slotte aan actief burgerschap. Dat betekent dat je mee participeert in het schoolbeleid door je te informeren, je in te leven, te discussiëren en te debatteren over democratische begrippen zoals rechtvaardigheid, gelijkheid, vrijheid en gezag. Al doende leer je kritisch nadenken over jouw rol in de maatschappij en wat het betekent om een actieve burger te zijn.

Kortom, ben jij leergierig en creatief én stuur je graag jouw eigen leerproces in een kleinschalige vertrouwde omgeving, dan is Stapsteen Reynaert
dé middenschool voor jou

Contact details

Naam: Martine Goossens
Adres: Kattestraat 68  9150 Kruibeke
Email: directie@basisschoolreynaert.be
Tel: 03 774 15 68
Gsm: 0485 25 23 37