SODA

Op de arbeidsmarkt is attitude minstens even belangrijk als kennis. Daar is bijna iedereen het over eens. Daarom is onze school ingestapt in het SODA-project. Met het SODA-project belonen we leerlingen die hun best doen voor Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude.

Leerlingen van de 2e en 3e graad TSO en BSO die uitblinken in deze eigenschappen zullen op het einde van het schooljaar beloond worden met het SODA-attest tijdens een plechtige uitreiking.

Het SODA-attest is:

  • een instrument voor de school om Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude op een objectieve manier te evalueren bij leerlingen.
  • een structuur om hier met leerlingen aan te werken.
  • een tastbare beloning voor leerlingen met een positieve attitude.
  • een troef bij het vinden van een (vakantie)job / weekendwerk / stage en geeft toegang tot de vacaturedatabank van SODA.

Evaluatie voor het SODA-attest vindt 4 keer per schooljaar plaats, waarop de leerling een A of B score krijgt toegekend voor de 4 onderdelen: Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude. Deze evaluatie staat mee vermeld bij de rapporten Dagelijks Werk.

Niet alleen een positieve (leer-)attitude is gewenst, ook mag de leerling niet meer dan 3 keer te laat komen, mag de leerling niet spijbelen en mogen er geen negatieve verslagen geschreven zijn. Voldoen de leerling aan al deze voorwaarden, dan maakt hij/zij kans op het SODA-attest en krijgt hij/zij een A-code.

In de KAplanner kan de leerling in de loop van het schooljaar zelf bijhouden wat zijn/haar scores zijn en eventueel samen met de klastitularis / leerlingenbegeleiding op zoek gaan naar een oplossing voor een B-score. Ook is er ruimte voorzien voor zelfevaluatie.

Chech hier hoe het SODA-attest wordt behaald en maak er werk van!