Schoolstructuur

DirectieTEAM

KATHLEEN THOMASSEN

Directeur

SORONJA DE WINDT

Adjunct-directeur

ELS DE BRUYNE

Beleidscoördinator

Leerlingenbegeleiding

Berit De Meulenaer

1ste graad & OKAN

Joy Van Broeck

2de & 3de Graad
Doorstroom – ASO /
Arbeidsmarkt – BSO

Michiel Van Nieuwenhuyse

2de & 3de graad
Dubbele finaliteit – TSO

Gretel Van Hoydonck

Sanctiecoördinator

Coördinatoren

IC TEAM

Stefan De Backer

Systeembeheerder

Bram Scheerlinck

IC medewerker

Economaat

Tineke De Cauwer

verantwoordelijkheden

Wim Van Robbroeck

verantwoordelijkheden

Ann Van Leuvenhage

Bussen
Maaltijden

Secretariaat

Directie- en leerkrachtensecretariaat

Milaine Van Broeck

Viktoria Van den Bossche

Leerlingensecretariaat

Nathalie De Wreede

1ste jaar

Sara Philippaert

2de jaar

Ingrid Van Bogaert

1ste & 2de jaar

Caroline Vanden Branden

3de jaar

Lindsay De Witte

4de jaar

Kelly Beeldens

5de jaar
OKAN

Carmen Daelman

6de & 7de jaar