Schoolraad

Op lokaal niveau is de Lokale Schoolraad bevoegd om advies te geven aan de scholengroep. Ouders spelen een voorname rol bij de samenstelling van deze Raad, aangezien zij mee mogen kiezen voor een belangrijk deel van de leden ervan. De directeur bestuurt de school samen met de schoolraad.

Onze Schoolraad is momenteel als volgt samengesteld: