Registratie vrije inschrijvingen 1A/B – KA Beveren & Stapsteen

Beste ouder

We hebben voor de moment nog steeds wachtlijsten voor al onze klassen 1A/B. We gaan wel onze wachtlijst verder aanvullen. Vanaf 2 juni zijn we zeker of er plaatsen vrijkomen. Wij contacteren jullie zeker indien er een plaatsje vrij komt.

De registratie voor de vrije inschrijvingen verlopen volgens chronologie. Dit betekent: wie eerst het formulier invult, krijgt de eerste vrije plaats.